Chinese  |  English  |   Green Apple Data Center  |  About us

Special Topic Introduction

1895年,甲午之战中国战败,被一个以往所轻视的撮尔小国打败,对清政府影响之深远,远超其它战争,不仅洋务运动破产,连带清政府自身的政治体制也摇摇欲坠,比照日本寻求改良的呼声一浪高过一浪,迫使清王朝也开始寻求改革之路。
  1898年6月11日,光绪帝颁布《明定国是诏》,正式开始变法。1898年6月16日《申报》1版《本馆接奉电音》:
  数年以来,中外巨工,讲求时务,多主变法自强。迩者诏书数下,如开特科、裁冗兵、改武科制度、立大小学堂,皆经再三审定,筹之至熟,甫议施行。惟是风气尚未大开,论说莫衷一是,或托于老成忧国,以为旧章必应墨守,新法必当摈除,众喙晓晓,空言无补。试问今日时局如此,国势如此,若仍以不练之兵,有限之饷,士无实学,工无良师,强弱相形,贫富悬绝,岂真能制梃以挞坚甲利兵乎?   
  朕维国是不定,则号令不行,极其流弊,必至门户纷争,互相水火,徒蹈宋、明积习,于时政毫无裨益。即以中国大经大法而论,五帝三王,不相沿袭,譬之冬裘夏葛,势不两存。用特明白宣示,嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学植其根本,又须博采西学之切于时务者实力讲求,以救空疏迂谬之弊。专心致志,精益求精,毋徒袭其皮毛,毋竞腾其口说,总期化无用为有用,以成通经济变之才。京师大学堂为各行省之倡,尤应首先学习,着军机大臣、总理各国事务王大臣会同妥速议奏,所有翰林院编检、各部院司员、候补侯选道府、知县以下官、大员子弟、八旗世职、各武职后裔,其愿入学堂者均准入学肄习,以期人材辈出,共济时艰,不得敷衍因循徇私援引,致负朝廷谆谆告诫之至意,将此通谕知之,钦此。
  戊戌变法正是在这样的背景下展开的,但是这场变法仅持续103天,而且以谭嗣同等六君子的流血作为收场。自此以后,清政府虽然屡次试图改革,但始终步履蹒跚,难以为继,甚至弄出了皇族内阁,直至革命爆发。
  戊戌变法失败的原因,后人有种种评说,今天让我们重新回到那个大历史环境中来看这场变法啊。

版权所有:湖南省青苹果数据中心有限公司,我公司保留所有文章所有权利,如需转载请注明出处或请联系我们。

Central Figure

谭嗣同-(1865—1898),汉族,湖南浏阳人,是中国近代资产阶级著名的政治家、思想家,维新志士。他主张中国要强盛,只有发展民族工商业,学习西方资产阶级的政治制度。公开提出废科举、兴学校、开矿藏、修铁路、办工厂、改官制等变法维新的主张。写文章抨击清政府的卖国投降政策。1898年变法失败后被杀,年仅三十三岁,为世称“戊戌六君子”之一。

梁启超-(1873—1929),字卓如,号任公。汉族,广东新会人,中国近代维新派代表人物,近代中国的 思想启蒙者,深度参与了中国从旧社会向现代社会变革的伟大社会活动家,民初清华大学国学院四大教授之一、著名新闻报刊活动家。他的文章富有独特的历史视角,令人深思,启蒙思想。1890年赴京会试,未中。回粤路经上海,看到介绍世界地理的《瀛环志略》和上海机器局所译西书,眼界大开。同年结识康有为,投其门下,后来,与康有为一起领导了著名的“戊戌变法”。其著作编为《饮冰室合集》,包括影响后世深远的《中国近三百年学术史》、《中国历史研究法》。

康有为-康有为(1858—1927),又名祖诒,字广厦,号长素,又号长素、明夷、更甡、西樵山人、游存叟、天游化人,晚年别署天游化人,广东南海人,人称“康南海”,清光绪年间进士,官授工部主事。出身于士宦家庭,乃广东望族,世代为儒,以理学传家。近代著名政治家、思想家、社会改革家、书法家和学者,信奉孔子儒家学说,并致力于将儒家学说改造为可以适应现代社会的国教,曾担任孔教会会长。着有《康子篇》、《新学伪经考》等。

光绪-,清朝清德宗爱新觉罗•载湉的年号,起止时间为:1875-1908年,共三十四年。清德宗爱新觉罗•载湉(1871-1908),清朝第十一位皇帝,也是清军入关以来第九位皇帝,为清宣宗道光帝第七子醇亲王奕譞之第二子,母为孝钦显皇后之胞妹叶赫那拉氏。光绪三十四年十月二十一日崩,终年38岁。葬于河北易县清西陵的崇陵。庙号:德宗。谥号:同天崇运大中至正经文纬武仁孝睿智端俭宽勤景皇帝。